Gravvandring på Nesodden kirkegård, kåseri om nesoddkunstnere. Foto: Ann-Turi Ford

Mine bøker:

Ny bok! «Dronningen på Slottet» handler om Torborg Nedreaas’ liv og virke på Nesodden.
Klikk på boka for å bestille

Kunstnerkommunen – Skisser fra Nesodden

En historie om hvordan Nesodden ble en kunstnerkommune – og om kunstnerne som slo seg ned der.

«Kunstnerkommunen – skisser fra Nesodden» er en rikt illustrert bok som beskriver framveksten av kunstnerkommunen, utviklingen av det lokale kunstlivet og kunstnerne som slo seg ned her – i et historisk og samfunnsmessig  perspektiv. Hvilke betingelser lå til grunn for at Nesodden kunne bli landets største kunstnerkommune, hva er og hvorfor oppsto fenomenet kunstnerkolonier, og hva var bakgrunnen for den enkelte kunstners beslutning om å  flytte akkurat hit?

 Den forteller om et mangfold av kunstnerne som fant veien til kommunen gjennom hele forrige århundre, men handler primært om den største gruppa – billedkunstnerne  – med hovedvekt på perioden 1945-2000.  

68 av disse billedkunstnerne er presentert enkeltvis, i korte eller litt lengre tekster, bilder og faktaopplysninger. Blant dem er nasjonalt eller internasjonalt anerkjente kunstnere som for eksempel Per Kleiva, Arne Åse, Harald Dal, Toril Bjorg, Asbjørn Høglund, Kristian Kvakland, Ingrid Jangaard Ousland, Astrid Løvaas og Sidsel Westbø.

Enda flere, inkludert kunstnere i andre sjangre, er omtalt i den løpende teksten.

En siste sekvens i boka tar for seg dagens breiere kulturkommune, hvilke arenaer for kunst og kultur som finnes, og debattene som går om hvordan kunstnerkommunen Nesodden kan eller bør utvikle seg videre. Her er også representanter for nyere innflyttede kunstnere i ulike sjangre kort omtalt.

Klikk på boka for å bestille

Det blir sikkert glede- kamerater  i motstandskamp

 Historien om en families vågemot og den dyrekjøpte striden om frie krigsaviser i Oslo-området.  For mor og barn ender det i en snarrådig flukt  over Finnskogen, for far med døden.

Den historiske  dokumentarboka ”Det blir sikkert glede – kamerater i motstandskamp”  handler om gruppene som risikerte egne liv for å produsere og distribuere de populære frie avisene Friheten, Avantgarden og Radio-Nytt, som kommunistene utga. Svært mange vanlige arbeidsfolk i og utenfor partiet, deltok i denne virksomheten. Boka forteller om hvordan det farlige arbeidet foregikk på hemmelige steder, som det skjulte trykkeriet inne i en tøffelfabrikk på Høybråten eller den dristige redaksjonen på Lilleborg skole. Og om den omfattende distribusjonen via fabrikker og arbeidsplasser rundt i hele byen.

I sentrum for fortellingen står gullsmeden og leder i Oslo NKP, Tormod Nygaard og hans kone Elna. Da krigen kom til Norge viet ekteparet seg fullt og helt til striden mot de tyske okkupantene. Nygaard var en sentral organisator bak flere aviser. Tyskerne jaktet intenst på kommunistene og deres frie hemmelige presse. Det ble en uforsonlig kamp på liv og død som kom til å koste ekteparet, familien og nære kamerater i miljøet dyrt. Tormod Nygaard selv ble fengslet, torturert og siden henrettet på Trandum, i oktober 1944. Hans svigermor og svigerinne ble internert på Grini, mens kona og sønnen Ivar klarte å flykte.